Beitestatistikk

Pålshogga, Meråker. Fotograf: Michael Angeloff

Beitestatistikk for sau i utmark

Beitestatistikken viser dyretall og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskuddsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfatter om lag 74 % av sau sleppt i norsk utmark. Tall vises for hvert år siden 1981 og på tre geografiske nivå. Fra 2002 er det laget kart over områder som beitelaga bruker. Kart for forrige beitesesong ligger på Kilden.

Tre geografiske nivå kan velges; Norge, fylke og kommune. For fylke og kommune er det mulig å summere for inntil 5 navn. Det er dagens administrative inndeling i kommune og fylke som vises. Men for fylke er det også lagt inn mulighet for å velge fylkesinndelingen slik den var før 2018.

Grunnlagstall fra Organisert beitebruk blir summert opp per beitekommune. For beitelag som beiter i flere kommuner er beitekommune satt til den kommunen som har hoveddelen av beiteområdet. Det er bare kommuner med organiserte beitelag som vises i statistikken.

Last ned grunnlagstall fra Organisert beitebruk

Se beitelagskartet i karttjenesten Kilden

Les mer om beitelagskart på NIBIO sine nettsider

Les mer om Organisert beitebruk på Landbruksdirektoratet sine nettsider